Οι προτάσεις του Τ.Σ. Κοινότητας Καστορείου για το Τεχνικό Πρόγραμμα της Κοινότητας έτους 2021

kastoreiotn Στις 10 Σεπτεμβρίου 2020 το Τοπικό Συμβούλιο της Κοινότητας Καστορείου, με την με αριθ. 32/10-09-2020 απόφασή του Συμβούλιο, και ύστερα από συζήτηση με φορείς και πολίτες της Κοινότητας, κατάρτισε το Τεχνικό Πρόγραμμα τηςΚοινότητας για το 2021 στο οποίο και περιελήφθησαν έργα αναγκαία για τη σωστή, κατά το δυνατόν,  λειτουργία του χωριού.

Επισημάνθηκε όμως η πλήρης αδράνεια του Δήμου αναφορικά με τα σχετικά Τεχνικα Πρόγράμματα προηγουμένων ετών.

Ολόκληρη την απόφαση του Τοπικού σε μορφή pdf μπορείτε να διαβάσετε εδώ.

Έγγραφη αναφορά στις αρμόδιες υπηρεσίες (Νομική Υπηρεσία του Δήμου Σπάρτης, Εισαγγελέα, Δήμαρχο και ΔΕΥΑΣ) του Τ.Σ. της Κοινότητας Καστορείου για υφαρπαγή υδάτινων πόρων Καστορείου

Η θέση του Τ.Σ. της Κοινότητας Καστορείου για τα πρόστιμα της ΔΕΥΑΣ

Αρδευτικό πρόγραμμα από την πηγή του Πισαγιάννη